KADRA

mgr Bednarczyk Barbara - nauczycielka języka angielskiego i pedagog, wychowawca klasy 1A

mgr Bortliczek Jacek - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Dobrucka Małgorzata - nauczycielka religii zielonoświątkowej

mgr Dziedziak-Skark Anna - psycholog

mgr Dziedzic Małgorzata - nauczycielka fizyki, wychowawca klasy 1B

mgr Gabzdyl Sonia - nauczycielka języka polskiego i zajęć artystycznych, wychowawca klasy 3C, opiekunka samorządu szkolnego

mgr Gaszek Jadwiga - dyrektor szkoły, nauczycielka matematyki

ks mgr Gąsiorek Łukasz - nauczyciel religii katolickiej

mgr Gładczak Katarzyna - nauczycielka języka polskiego i zajęć artystycznych, wychowawca klasy 1C

mgr Grotowska Gabriela - nauczycielka informatyki, zajęć technicznych i języka angielskiego

mgr Hladky-Nowak Izabela - nauczycielka geografii, wychowawca klasy 3A

mgr Jagiełło Patrycja - współorganizuje nauczanie w klasie integracyjnej 3A

mgr Jansa Halina - pedagog

mgr Kępińska Natalia - nauczycielka historii i WOS-u, opiekunka szkolnego koła wolontariatu

mgr Kuboszek Łukasz - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Lipsa Leszek - nauczyciel języka angielskiego

mgr Martinek-Karweta Anna - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Migacz Edyta - nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego, wychowawca klasy 2A

mgr Nowakowski  Julian - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Pelikan Halina - nauczycielka matematyki, wychowawca klasy 2D

mgr Pipień Jadwiga - nauczycielka religii zielonoświątkowej

mgr Radecki Krzysztof - nauczyciel języka angielskiego

mgr Roik-Sojka Alicja - nauczycielka matematyki, wychowawca klasy 2C

mgr Sabath Beata - nauczycielka języka polskiego i zajęć artystycznych, wychowawca klasy 1D

mgr Skark Marek - nauczyciel wychowania fizycznego i pedagog

mgr Soboszek Joanna - nauczycielka informatyki, zajęć technicznych i bibliotekarz

mgr Sudczak Ewa - nauczycielka plastyki, współorganizuje nauczanie w klasie integracyjnej 1A

mgr Szczygieł Aleksander - nauczyciel chemii i fizyki, wychowawca klasy 3B

mgr Urszula Śliwka-Dawczyk - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Tyrna Leszek - nauczyciel historii i WOS-u, wychowawca klasy 2B

ks mgr Woltman Artur - nauczyciel religii ewangelickiej 

mgr Zabystrzan-Hałgas Monika - pedagog, współorganizuje nauczanie w klasie integracyjnej 2A

mgr Zawadzka Agnieszka - nauczycielka biologii

mgr Zyzańska Dorota - nauczycielka języka francuskiego

mgr Żwak Sylwia - nauczycielka języka niemieckiego