Języki obce nauczane w naszej szkole to język angielski, język niemiecki i język francuski. 

Język angielski realizowany jest w wymiarze 3h tygodniowo, natomiast w klasie językowej jest to 5h.

Jeśli chodzi o drugi język obcy uczniowie dokonują wyboru pomiędzy językiem niemieckim lub francuskim.

Drugi język obcy jest realizowany w wymiarze 2h tygodniowo w klasach pierwszych i drugich, oraz 1h tygodniowo w klasach trzecich, natomiast klasy językowe realizują język niemiecki w wymiarze 3h tygodniowo we wszystkich klasach.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach według poziomu zaawansowania.

Uczniowie przyjmowani do naszego gimnazjum zawsze na pierwszej lekcji piszą test, dzięki któremu nauczyciele dokonują podziału klasy na 2 grupy. Do klasy językowej uczniowie przyjmowani są na podstawie deklaracji składanej przy zapisie do szkoły (warunkiem jest bardzo dobra lub dobra ocena z języka obcego).

Na lekcjach języków obcych stosujemy różne metody nauczania mające na celu uatrakcyjnienie lekcji (np. słuchanie piosenek i oglądanie filmów obcojęzycznych, zastosowanie tablicy interaktywnej i technik multimedialnych). Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych konkursach językowych i zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdolności komunikacyjne, przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, poszerzających wiedzę z zakresu kultury i historii krajów anglo-, niemiecko- i francuskojęzycznych. Oferujemy również pomoc dla uczniów mających problemy w przyswajaniu wyżej wymienionych języków.