Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach wewnątrz- i zewnątrzszkolnych!

Konkursy kuratoryjne:

Zakres wiedzy umiejętności oraz wykaz literatury dla poszczególnych przedmiotów:

http://www.kuratorium.katowice.pl  |  Klikamy na załączniki doc lub pdf.

Poniżej linki do stron z informacjami o poszczególnych konkursach oraz z testami z lat ubiegłych:

- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii