NASZA SZKOŁA

Jest bezpieczna i przyjazna

Naszym uczniom oferujemy bezpieczną i przyjazną atmosferę oraz dobrą opiekę. Szkoła położona jest w spokojnej dzielnicy, blisko przystanku autobusowego, posiada nowoczesne, dobrze wyposażone sale, budynek pozbawiony jest barier architektonicznych (winda, podjazdy). Działa tu prężnie samorząd uczniowski, rada rodziców oraz wolontariat. Nasza specjalistyczna karda zapewnia nie tylko wysoki poziom nauczania, ale również ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki oraz współpracę w ramach programów unijnych ze szkołami, m.in. z Niemiec, Portugalii, Czech, Rumunii, Cypru. Na uczniów czekają również: piękna hala sportowa, stołówka ze smacznymi obiadami oraz sklepik.

Oferuje...

- naukę j. angielskiego; - naukę j. niemieckiego lub j. francuskiego (do wyboru) jako drugiego języka obowiązkowego; - różnorodne zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zaj. wyrównawcze; - zajęcia w pracowni internetowej i w centrum multimedialnym; - zajęcia sportowe w pełnowymiarowej hali sportowej, na boisku, zajęcia na basenie, lodowisku; - obiady w stołówce szkolnej; - opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, pielęgniarki szkolnej.

Prowadzi klasy...

- integracyjne: 15-20 uczniów (w tym 3-5 z orzeczeniem o kształceniu specjalnym), w czasie lekcji pracuje dwóch nauczycieli; - sportowe z zakresu dziedzin sportu dostosowanych do zainteresowań uczniów – 10 godz. wf w tygodniu; - językowe o zwiększonej liczbie godzin języków obcych oraz rozszerzeniem zajęć z matematyki lub j. polskiego do wyboru; - klasy ogólnodostępne.

Nasz szkoła to najlepsze gimnazjum w powiecie...

I miejsce G2 Cieszyn w plebiscycie internetowym na „najlepsze gimnazjum w powiecie” W maju 2014r. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie wygrało plebiscyt internetowy na „najlepsze gimnazjum w powiecie”, organizowany przez Dziennik Zachodni i portal www.cieszyn.naszemiasto.pl., zdobywając 15461 głosów uczniów, absolwentów, rodziców oraz nauczycieli. Nagrodą w plebiscycie był obszerny artykuł o szkole, który ukazał się na łamach Dziennika Zachodniego 16 maja 2014r. W artykule umieszczono wiele informacji o szkole, m.in. Gimnazjum nr 2 w Cieszynie nosi imię Jana Kubisza, nadolziańskiego poety, działacza kulturalnego i oświatowego. Placówka prowadzi współpracę z polską Szkołą Podstawową w Gnojniku w Czechach. To właśnie z tym miejscem patron związał swoje życie zawodowe i osobiste. Gimnazjum nr 2 od kilku lat jest organizatorem powiatowego konkursu poetyckiego im. J. Kubisza. W artykule można przeczytać o tradycji szkoły, podkreślone zostały jej mocne strony - zaangażowana młodzież, współpracujący rodzice, kreatywni i kompetentni pracownicy, innowacyjni nauczyciele, bogata oferta kształcenia, w tym klasy sportowe, integracyjne, językowe, nowoczesna baza lokalowa bez barier architektonicznych, pełnowymiarowa hala sportowa. Uczniowie zdobywają dobre wyniki kształcenia poparte wynikami zewnętrznymi oraz wysokie lokaty w zawodach sportowych, szczególnie w koszykówce chłopców. Szkoła współpracuje z Przedszkolem nr 20 w ramach zajęć Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, stowarzyszeniem „Być razem”, realizując wolontariat, z domami opieki społecznej. Samorząd uczniowski chętnie współorganizuje życie szkoły poprzez prowadzenie zawodów sportowych, dyskotek, dyżurów uczniowskich. Młodzież gimnazjum od kilku lat redaguje gazetkę szkolną „Czytadełko”. Placówka prowadzi współpracę zagraniczną, m.in. ze szkołami z Anglii, Rumunii, Niemiec, Czech, Cypru, Portugalii, w ramach programu unijnego Comenius, aktualnie w szkole realizowany jest trzeci projekt unijny „Odkryj, zrozum, doceń”, z funduszy projektu w czerwcu odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli do Portugalii.

[powrót]

KONTAKT

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza
w Cieszynie

ul. Szymanowskiego 9
43-400 Cieszyn

Tel./fax: (33) 851 42 80
E-mail: gim2cieszyn@wp.pl