NASZA SZKOŁA

Jest bezpieczna i przyjazna

Naszym uczniom oferujemy bezpieczną i przyjazną atmosferę oraz dobrą opiekę. Szkoła położona jest w spokojnej dzielnicy, blisko przystanku autobusowego, posiada nowoczesne, dobrze wyposażone sale, budynek pozbawiony jest barier architektonicznych (winda, podjazdy). Działa tu prężnie samorząd uczniowski, rada rodziców oraz wolontariat. Nasza specjalistyczna karda zapewnia nie tylko wysoki poziom nauczania, ale również ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki oraz współpracę w ramach programów unijnych ze szkołami, m.in. z Niemiec, Portugalii, Czech, Rumunii, Cypru. Na uczniów czekają również: piękna hala sportowa, stołówka ze smacznymi obiadami oraz sklepik.

Oferuje...

- naukę j. angielskiego; - naukę j. niemieckiego lub j. francuskiego (do wyboru) jako drugiego języka obowiązkowego; - różnorodne zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zaj. wyrównawcze; - zajęcia w pracowni internetowej i w centrum multimedialnym; - zajęcia sportowe w pełnowymiarowej hali sportowej, na boisku, zajęcia na basenie, lodowisku; - obiady w stołówce szkolnej; - opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, pielęgniarki szkolnej.

Prowadzi klasy...

- integracyjne: 15-20 uczniów (w tym 3-5 z orzeczeniem o kształceniu specjalnym), w czasie lekcji pracuje dwóch nauczycieli; - sportowe z zakresu dziedzin sportu dostosowanych do zainteresowań uczniów – 10 godz. wf w tygodniu; - językowe o zwiększonej liczbie godzin języków obcych oraz rozszerzeniem zajęć z matematyki lub j. polskiego do wyboru; - klasy ogólnodostępne.

Nasza szkoła udostępnia wielofunkcyjną halę sportową.

Zasady udostępniania sali: Gimnazjum nr 2 posiada pełnowymiarową halę sportową, którą udostępnia odpłatnie na potrzeby mieszkańców Cieszyna oraz MOSiR-u od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i przerw świątecznych, w godz. 17:30 – 19:30 na zajęcia sportowe. Z użytkownikami (osoba dorosła) zawierana jest umowa z podaniem warunków korzystania z sali. Przez 2 lekcje w tygodniu sala udostępniana jest SP2 bez pobierania opłat. Korzystający z sali gimnastycznej zobowiązani są używać salę zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegać przepisów prawa ppoż i bhp oraz ochrony mienia. Po zakończeniu zajęć użytkownik zobowiązany jest zwrócić salę w stanie nie gorszym od zastanego (ponosi koszty naprawy ewentualnych zniszczeń). Tel. 33 8514280.

[powrót]

KONTAKT

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza
w Cieszynie

ul. Szymanowskiego 9
43-400 Cieszyn

Tel./fax: (33) 851 42 80
E-mail: gim2cieszyn@wp.pl