English is easy, Deutsch ist finfach, Le Français Est facile

13 grudnia 2016 roku w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza w Cieszynie odbyła się już druga edycja konkursu językowego „English is easy, Deutsch ist finfach, Le Français Est facile”. Podzielony był na dwie części, angielsko – niemiecką oraz angielsko – francuską. W konkursie wzięły udział 34 osoby, w którym to uczniowie mogli wykazać się wiedzą z zakresu gramatyki, słownictwa oraz kulturoznawstwa języka angielskiego, niemieckiego jak i francuskiego. Poziom był bardzo wysoki. Wyniki ogłoszone zostały przed Świętami Bożego Narodzenia. Wyniki konkursu: Cz. Angielsko – Niemiecka: I miejsce Agata Rokieta klasa 3C II miejsce Aleksandra Hankus 1C III miejsce Jagoda Niedoba 2C III miejsce Patryk Boczoń 3B Cz. Angielsko – Francuska: I miejsce Wiktoria Lanczyk 2C I miejsce Oliwia Skalska 3C II miejsce Ewa Jodłowska 2C III miejsce Sandra Sojka 1C Organizatorzy konkursu: D. Zyzańska, K. Radecki, A. Kręcichwost

[powrót]