ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dokumenty dot. przetargu na dostawę artykułów spożywczych w 2016 r. do Gimnazjum nr 2 dostępne są na stronie : www.bip.oswiata.um.cieszyn.pl Należy w kolejnych krokach wejść w zakładki: 1.jednostki oświatowe następnie wybrać gimnazja. 2.Gimnazjum nr 2. 3.Zamówienia publiczne (czerwona zakładka w lewym dolnym rogu. 4.Należy kliknąć na Sukcesywne dostawy... (na czerwono) wyświetlą się informacje oraz załączniki.

[powrót]